Phương thức giao hàng

 1. Điều kiện miễn phí vận chuyển
 • Đơn hàng trong nội thành HCM và TP. Thủ Đức:
  • Giá trị >= 8.000.000 VNĐ
  • Giao hàng trong giờ hành chính
  • Không yêu cầu ngày, giờ cụ thể ( thời gian giao hàng được thông báo đến khách hàng trước )

Thời gian giao hàng trong vòng 5 ngày kể từ khi xác nhận sản phẩm đã hoàn thiện ( theo ngày hẹn trên đơn hàng )

2. Tính phí vận chuyển ( đơn hàng không đủ điều kiện )

 • Đơn hàng nội thành HCM và TP. Thủ Đức: 
  • Phí 300.000 VNĐ / 1 lần giao
  • Vận chuyển qua bên thứ 3, phí được tính theo giá được báo.
 • Đơn hàng tỉnh lân cận: miễn phí 10km đầu tiên, tính phí 20.000 VNĐ / km tiếp theo.
 • Đơn hàng tỉnh giao qua chành xe: miễn phí vận chuyển đến chành xe trong khu vực HCM và thành phố Thủ Đức, phí được tính theo giá được báo.